De leerfasen van Maslow

doelen Jul 08, 2020

Iets nieuws leren gaat niet vanzelf. Dat verloopt vaak via een bepaald patroon dat het Maslow-model prachtig blootlegt. Maslow heeft een model ontworpen waarmee je vier fasen kunt identificeren in een leerproces.

Fase 1: Onbewust en onbekwaam

De eerste fase is de fase...

Lees meer..
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.