Foutmeldingen in Google Merchant Center oplossen

De ervaring leert dat het oplossen van alle problemen in het Merchant Center ervoor zorgt dat je vaker vertoond wordt. Hoe meer informatie Google heeft, hoe groter de kans is dat zij op de juiste manier uitleveren. Gebruik een data feed tool om eenvoudig van problemen af te komen. Bijvoorbeeld Channable.

Je kunt natuurlijk ook inloggen binnen het Merchant Center van Google en hierin de fouten opsporen. Ga naar Producten en bekijk de Diagnostische Gegevens. Hier kunnen diverse foutmeldingen staan, zoals:

Ontbrekende waarde [verzending]
– Er is geen verzendingsmethode aangegeven.

Ontbrekende ID’s [gtin, mpn, merk]
– Een product dient ieder een eigen uniek ID te bevatten. Alsmede een GTIN of MPN en een merk. GTIN is een uniek nummer dat ingevuld moet worden voor producten die niet op maat gemaakt zijn. Het is een twaalfcijferignummer dat in de feed zou moeten staan. EAN is bijna identiek, maar dertiencijferig. MPN wordt gebruikt om te verwijzen naar het nummer dat product identificeert op basis van fabrikant. Heb je deze velden niet, dan zou je deze toe moeten voegen aan je feed. Je kunt het wel leeg laten als het op maakt gemaakte producten zijn.
Het veld merk zou ook standaard meegenomen moeten worden in je feed.

Ontbrekende waarde [afbeeldingslink]
– In de feed die je aanlevert dient een link te staan naar de afbeelding van desbetreffende product. Zonder deze link kan Google geen afbeelding bij je Shopping-feed plaatsen. Cruciuaal aspect dus.

Niet-beschikbare bestemmingspagina (mobiel)
– Er dient een mobiele landingspagina aanwezig te zijn voor de mobiele gebruikers onder ons. Ook binnen Merchant zeer belangrijk.

Ongeldige waarde [gtin]
– Het GTIN-nummer bevat een ongeldige waarde. Dit kan komen doordat de GTIN niet uniek is of dat er bijvoorbeeld letters instaan die niet kloppen

Verkeerde ProductURL
– Wanneer je met subdomeinen werkt, kan dit probleem voorkomen. Je dient binnen het Merchant Center namelijk aan te geven met welk domein je werkt. Vaak geef je hier aan dat je met een domein als “shopify.com” werkt. Echter, wanneer je shopping feed op feed.shopify.com staat, werkt dit niet. Een oplossing hiervoor is dat je een automatische regel maakt. Bijvoorbeeld wanneer feedURL=”shopify.com”, veranderen naar feedURL=”feed.shopify.com”. Regels als dit kun je instellen binnen Channable, of DataFeedWatch. Overigens sowieso een aanrader om met programma’s als deze te werken. Je kunt hierbinnen veel geautomatiseerde regels instellen, je feed opschonen en tevens problemen eenvoudig oplossen.

Ontbrekend veld [availability]
Dit veld kenmerkt of desbetreffende product nog beschikbaar is. Deze wordt vaak over het hoofd gezien. Vaak wordt er een 1 bij beschikbaarheid en een 0 bij niet beschikbaar meegegeven. Dit kan Google Merchant Center niet lezen. Je dient te werken met deze termen: “in stock”, “out of stock”, “preorder”. Je kunt binnen een Channable of DataFeedWatch ervoor kiezen om een geautomatiseerde regel aan te maken die bij het cijfer 1 een “in stock” meegeeft. 0 bij “out of stock” en 2 bij “preorder”.

Ontbrekend veld [price]
Belangrijk om je prijs mee te nemen in je datafeed. Deze dient als volgt genoteerd te woden: “15.00 EUR”. Inclusief BTW.

Ontbrekend veld [condition]
Wanneer je werkt met tweedehands producten, refurbished producten is dit veld vereist. Google wil namelijk van tevoren al aangeven wat de staat hiervan is. Je kunt hierbij voor de volgende benamingen kiezen: “new”, “refurbished”, “used”.

Ontbrekend veld [adult]
Dit is een veld dat je dient te gebruiken wanneer je product inhoud bevat dat enkel geschikt is voor volwassenen. Denk aan seksueel suggestieve inhoud. Hierbij kun je antwoorden met “yes” of “no”. Dit neem je ook zo mee in je datafeed.

Ontbrekend veld [color]
Nog niet verplicht in Nederland maar wel als je adverteert in het buitenland. Maar ik verwacht dat in de toekomst dit ook verplicht zal worden binnen Nederland. Je geeft met dit veld aan wat de kleur is van desbetreffend product. Deze kun je zo invoeren: “Black |Zwart””.

Ontbrekend veld [age_group]
Ook nog niet verplicht, maar wel handig om alvast mee te nemen. Je geeft hierbij de demografie aan waarvoor je product is bedoeld. Hierbij zijn vijf antwoorden mogelijk: “newborn”, “infant”, “toddler”, “kids”, “adult”. Je kunt ervoor kiezen deze mee te nemen in je feed. Dit is veelal verplicht in landen buiten Nederland.

Ontbrekend veld [gender]
Hierin geef je aan voor welk geslacht je product is bedoeld. De veldopties bestaan uit: “unisex”, “male”, “female”.

Ontbrekend veld [material]
Dit veld is verplicht wanneer je bijvoorbeeld meerdere kledingstukken aanbiedt waarbij het enige verschil is dat het materiaal verschilt. Dus je hebt bijvoorbeeld schoenen van katoen, maar dezelfde soort ook van leer. Dit dien je aan te geven binnen je datafeed en dat kun je doen door deze te benoemen als “leather”, “cotton”, etc.

Ontbrekend veld [patroon]
Vrij identiek aan het vorige veld. Wanneer een patroon het enige verschil is dat bestaat tussen producten  dien je dit aan te geven. Dit kan door binnen velden de volgende aanduidingen mee te geven: “striped”, “polkadot”, “paisley”. Etc.

Ontbrekend veld [shipping]
Je bent binnen Nederland en veelal ook overal binnen de EU, verplicht om je verzendkosten aan te geven. Werk je met een vast tarief, kun je dit aangeven binnen het Google Merchant Center zelf. Maar werk je met verschillende prijzen per regio, land, postcode etc, dan dien je dit binnen de datafeed aan te geven. Je kunt hierbinnen met verschillende variabelen werken. De syntaxis ziet er als volgt uit:  NL:GR:Overnight: 20.00 EUR.

Dit betekent verzendland Nederland, provincie Groningen, overdag, 20 euro.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.