De leerfasen van Maslow

doelen Jul 08, 2020

Iets nieuws leren gaat niet vanzelf. Dat verloopt vaak via een bepaald patroon dat het Maslow-model prachtig blootlegt. Maslow heeft een model ontworpen waarmee je vier fasen kunt identificeren in een leerproces.

Fase 1: Onbewust en onbekwaam

De eerste fase is de fase waarin je nog niet weet dat je bepaalde kennis mist. Je ziet en hoort iets voor het eerst, bijvoorbeeld iemand die piano speelt. Of iemand die adverteert op TikTok, een veld waar je bijvoorbeeld niets vanaf weet.

Fase 2: Bewust en onbekwaam

Dit is de fase waarin je denkt “Hoe zou hij dat nou doen?”. Een ander voorbeeld in de marketing is bijvoorbeeld dat je iemand ziet adverteren op TikTok en denkt “Hoe kan ik dat ook doen?”. Je bedenkt dat je het zelf ook wilt doen en wilt het dus aanleren.

Fase 3: Bewust bekwaam

In deze fase ben je aan het leren. Je leert jezelf het alom bekende Amèlie op de piano en weet ongeveer hoe je piano kunt spelen. Of je leert jezelf TikTok Advertising in de basis en kunt een advertentie tonen aan jouw doelgroep. Let wel, het vereist nog wel veel denkwerk. Het lukt je nog niet op de automatische piloot.

Fase 4: Onbewust en bekwaam

Deze fase is de fase waar je eigenlijk voor het grootste gedeelte in wilt zitten. Dit is de fase waarin het allemaal op de automatische piloot verloopt. Je hoeft niet meer na te denken over akkoorden, of over het hoe te adverteren op TIkTok. Je doet alles automatisch.

Waarom is het Maslow-model handig?

Met het Maslow-model kun je identificeren in welke fase jij zit met je leerproces. Je kunt problemen blootstellen in bepaalde fasen en eens goed gaan analyseren waarom je in een bepaalde fase blijft zitten. Maar ook of je wel onbewust en bekwaam over bepaalde topics wilt zijn. Stel je wil een strategie schrijven en doet dit 50 keer, dan ligt er wel gevaar op de loer dat het constant op de automatische piloot verloopt.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.